FYNSKE ROLIGANS

Det sker

Ingen begivenheder
by Free Games

Fanartikler

60,00 DKK pr. enhed Hat med horn og hale.
40,00 DKK pr. enhed Høj hat.
100,00 DKK pr. enhed Halstørklæde
Sponsorer: Unisport - Refsvindinge Bryggeri --- Gartneriet Rosborg --- Dansk Skilte Center --- Markussen Sport Aarup --- REMA 1000 Tommerup St. --- Anlægsgartner Rosendahl --- Aarslev Budcentral --- Steeltec --- DBU

Seneste nyt

Generalforsamling 30. marts – 2016

Som overskriften allerede har afsløret, afholdt Fynske Roligans den årlige generalforsamling den 30. marts. Igen i år havde Odense Bowlinghal stillet lokaler til rådighed, så en stor tak fra foreningen til dem for støtten. 

 

I år blev det Rikke Larsen, som fik overdraget det prestigefyldte hverv at holde styr på den lettere uregerlige forsamling som dirigent. Det klarede hun på fornemmeste vis, og med stor autoritet. 

Første punkt på dagsordenen var formandens, eller rettere kanslerens, beretning, hvor han kort redegjorde for årets gang i Fynske Roligans. 

Første punkt i beretningen omhandlede årets bankospil, som endnu engang var en stor succes, med en masse fine præmier, og et fint lille overskud blev det også til. Vi i bestyrelsen er enormt taknemmelige for den store opbakning fra vores sponsorer – så herfra skal der lyde et rungende tak til:

Pattegris.com, Refsvindinge Bryggeriet, Rema 1000 i Tommerup, Min Købmand v/Per Nielsen (Heliosvænget), Sanderumpubben, Barfod Transport, Gartneriet Rosborg Bellinge A/S, Dansk Skiltecenter, Bellinge Vinhandel, Anlægsgartner Rosendahl, Steeltec, Daglig Brugsen Fraugde, Logistik Centralen og slutteligt en stor tak til Herrested Forsamlinghus for lån af deres bankogrej.

Dernæst kunne Lars berette, at vi har fundet et nyt mødested i forbindelse med vores busture – nemlig Sanderum Pubben. Her er vi tæt på motorvejen, og undgår dermed de store trafikale problemer, som vi har oplevet et par gange.

Vores tur til Parken mod Sverige fik også lige et par ord med på vejen. Upåagtet resultatet var det en fantastisk tur, som også gav en hel del nye medlemmer til foreningen. PT. er vi 49 medlemmer, så det er et ordenligt spring fra de 25 hoveder ved sidste generalforsamling. Det må siges at være en yderst tilfredsstillende udvikling, og selvom om mange af de nye meldte sig under fanerne pga. Sverigeskampen, er det et medlemstal, vi håber at kunne fastholde, og måske endda ekspandere lidt. Slutteligt kunne formanden dog ønske, at der også var en lidt større opbakning til de andre ture vi arrangerer til Parken. I forlængelse heraf, kunne Lars i øvrigt fortælle, at vores samarbejde med Roliganforeningen Trekanten og Bornholm kører rigtigt godt. Trekanten har vi fælleskørsel med til Parken, og Bornholm samarbejder vi med i forbindelse med vores førkampsarrangement på Østerbro Stadion.

Årets sommerfest var endnu engang en hyggelig affære, med masser af lækkert kød fra vores storsponsor Pattegris.com. Søren har da også allerede tilkendegivet, at han tager en tur mere her til sommer – så en kæmpe tak fra foreningen for hans store engagement. 

Når vi nu er i det kulinariske hjørne, kunne kansleren også berette om vores årlige julefrokost i Odense Bowlinghal. Som ved tidligere arrangementer, var maden rigtig god, og der var rigeligt af den. Der var fin opbakning til arrangementet, og vi havde en skide hyggelig aften.

Selvom om kansleren på dette tidspunkt af mødet, var ved at får talt sig rigtigt varm – og dem der kender ham ved, at det kan være en alvorlig sag, så måtte han nødtvungent give ordet videre til Henrik Kampp, så han kunne fremlægge årets regnskab. Regnskabet så som sædvanligt ganske fornuftigt ud, og vi kom ud af året med et flot overskud på 5714 kr. Derfor blev vi også enige om, at fastholde kontingentet på de nuværende 150 kr.

Med de positive vibrationer in mente, var det så på tide, at få afsluttet årets store valghandling. Her blev Kampp og Ingrid genvalgt uden de store sværdslag, mens Evy Sahl Hansen og Peter Nielsen, blev valgt som suppleanter for en etårig periode for afgående Lars Rosendahl og Carsten Antonsen – en stor tak til dem for at have taget en tørn i bestyrelsen. Herudover kan det meddeles, at Henning tager nok en periode som revisor, mens Rikke Larsen, efter massivt pres, blev valgt som revisorsuppleant. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig så således, at Kampp bliver siddende på den tunge post som kasserer, og Ingrid tager endnu en omgang som næstformand.

Slutteligt kunne bestyrelsen løfte sløret for noget af næste års program.  Her satser vi på en tur til Parken den 4. sept. mod Armenien, og ligeledes vil vi undersøge mulighederne for at arrangere en forlænget weekend til Polen, når vi møder det polske landshold den 8.okt. Prisen skønnes at kunne holdes nede på små 2500 kr. med bus. 11. oktober møder Danmark hjemme Montenegro, også her prøver vi at få en bus afsted.

Den efterhånden traditionsrige sommerfest forventes afholdt midt i august, og julefrokosten har vi snakket om at skyde af allerede den 11. nov. kombineret med et storskærmsarrangement, da Danmark møder Kasakhstan den dag. 

Af nye tiltag kunne bestyrelsen bl.a. fortælle lidt om den nært forestående lancering af vores nye rabatordning. Ordningen går kort fortalt ud på at man for hvert arrangement man deltager i, optjener en ”bonus” – forstået således, at når man har deltaget i fire arrangementer i Fynske Roligans regi, så har man optjent 100 kr. rabat på femte arrangement, som man deltager i. Men mere om det senere.

Ellers kom vi slutteligt ind på, at vi skal arbejde på synliggøre vores sponsorer lidt mere. Vi snakkede bl.a. om, at få lavet et diplom, som de respektive sponsorer, kunne have hængende i deres butik eller virksomhed. Endvidere diskuterede vi også, om vi skulle ændre måden hvorpå vi indkalder til generalforsamlinger, da vi ikke er helt så imponerede over det generelle fremmøde til disse vigtige arrangementer. Skal folk have flere påmindelser op til, eller varsles via sms osv?

Ellers siger vi i Fynske Roligans bestyrelse endnu en gang tak for en god og konstruktiv generalforsamling – og så ser vi ikke mindst frem til at få sparket den nye kvalifikationsturnering i gang.